Muzyka w czasach Covida-19 : Jak pandemia wpływa na użytkowników Spotify? – VoxEurop (polski)

Nie wszyscy dojeżdżają do pracy, wielu z domów. Mamy więcej czasu na oglądanie, słuchanie i czytanie. Serwisy muzyczne powinny na tym korzystać, ale dane wskazują na coś przeciwnego.


This is a companion discussion topic for the original entry at https://voxeurop.eu/pl/2020/covid-19-5124608